Slide background
Slide background
Slide background
Omgevingswet
De Omgevingswet komt eraan en werpt zijn schaduw vooruit. Dat is maar goed ook: de bedoeling van die wet is de moeite waard. Ook al lijkt het systeem wel op het huidige systeem van ruimtelijke ordening: wie het bestudeert zal zien dat er in de praktijk veel moet veranderen:
  • Iedereen wordt verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.
  • Overheden gaan werken met een beleidscyclus die start met het bepalen van ambities en kwaliteiten in de Omgevingsvisie en de uitwerking daarvan in programma’s.
  • In hun Omgevingsverordeningen en Omgevingsplannen regelen ze niet alles dicht, maar geven de (energieke) samenleving kansen om initiatieven te ontplooien. Daar passen zij hun processen op aan. Zij houden deze ‘producten’ permanent actueel.
  • Draagvlak en betrokkenheid is daarbij heel belangrijk: vele pagina’s parlementaire stukken beschrijven hoe participatie (burger- of overheidsparticipatie) moet verlopen. Dat is goed voor de fysieke leefomgeving, voor onze (lokale) democratie én onze kennis over de fysieke leefomgeving.
  • De rol van de gemeenteraad verandert fundamenteel: er zijn nieuwe afspraken in het duale systeem nodig.
  • En tenslotte: we gaan digitaal!

De Omgevingswet weerspiegelt de huidige tijdgeest: op weg naar een duurzame samenleving en een circulaire economie en daarbij inspelen op klimaatverandering. We doen dat niet meer sectoraal, maar in onderlinge samenhang: integraal. Dat betekent dat we het gesprek moeten aangaan met iedereen die iets met de fysieke leefomgeving van doen heeft. Op een ander moment en op een andere manier. Voor velen is dat een cultuurverandering, in meerdere of mindere mate. Zelf heb ik ook een samenwerkingsverband opgezet: de Omgevingswetwerkers. Zie hiervoor: http://www.omgevingswetwerk.nl/

Hoe dan ook: de wet biedt kansen en getuigt van een enorme ambitie. Dat is best griezelig, maar de moeite van het begrijpen, omarmen en doen waard.

Ik ben fan van de bedoeling van de Omgevingswet. Of ik ook een fan ben van de wettekst? Daar moet ik nog over nadenken. Maar ik ga wel op zoek naar kansen en mogelijkheden. Nu al, want ook onze huidige wetten maken werken ‘in de geest van’ de Omgevingswet al mogelijk. Inmiddels heb ik al bijna 40 gemeenteraden en organisaties bijgepraat over de bedoeling van de wet. 

Nieuwsgierig? Samen met een aantal partners heb ik een boek geschreven over de bedoeling van de wet. In één avond heeft u dat uit. Daarmee kunt u direct op de voortrazende trein springen, die Omgevingswet heet.
Interesse? Klik dan hier en bestel.

Dit najaar verschijnt het boek De gemeenteraad en de Omgevingswet, dat ik samen met Dick Spel, voormalig wethouder heb geschreven. Interesse? Laat een berichtje achter op info@vanderschootadvies.nl of op de contactpagina.

HOREN


MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!"
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo