Slide background
Slide background
Slide background
Mensen hebben veel invloed op de fysieke leefomgeving. Omgekeerd heeft de fysieke leefomgeving grote invloed op mensen. De zoektocht van dit moment is hoe de mens en zijn leefomgeving met elkaar in evenwicht kunnen komen. Oftewel: hoe veranderen we onze samenleving in een duurzame samenleving met de bijbehorende economie?

Besluiten over onze leefomgeving zijn complex: er spelen veel belangen, er liggen moeilijke opgaven en standpunten zijn vaak al ingenomen. De juridische kant is complex van zichzelf, maar slechts een deel van de werkelijkheid. Als je doet wat moet, doe je het nog niet goed. De Omgevingswet wil die kant eenvoudiger en beter maken met het oog op het halen van maatschappelijke doelen. Besluiten moeten niet alleen voor mensen worden genomen, maar met mensen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het antwoord op de onzekerheid en complexiteit is visie, kennis én kunde.

Mijn bedrijf is in 1995 ontstaan uit nieuwsgierigheid naar het complexe speelveld van ruimtelijke ontwikkeling. Daar hoorde van meet af aan het besef bij, dat de beste ontwikkeling een duurzame ontwikkeling is. Inmiddels is het mijn ambitie om de complexiteit begrijpelijk en hanteerbaar te maken voor iedereen: de bestuurder, beslisser, beleidsmaker, initiatiefnemer of bewoner. Want alleen als we elkaar vinden en begrijpen en het anders gaan aanpakken, kunnen we de opgaven van onze tijd aan.

Nederland mooier, beter en duurzaam maken, liefst op een aansprekende manier. Daar gaat het om. 

GUN
uzelf actuele kennis, koop mijn boeken!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo