Slide background
Slide background
Slide background
Mensen zijn van grote invloed op de fysieke leefomgeving. Omgekeerd is de fysieke leefomgeving van grote invloed op de mensen. De mens en zijn leefomgeving met elkaar in evenwicht brengen is de zoektocht van dit moment.

Keuzes en besluiten over onze leefomgeving zijn complex: vanwege de vele belangen die moeten worden afgewogen en de moeilijke opgaven die er liggen. De juridische kant daarvan is door alle wetten, regels en jurisprudentie op een eigen manier ingewikkeld. Veel mogelijkheden zijn daardoor niet zomaar voor iedereen zichtbaar. Met de Omgevingswet in aantocht lijkt bovendien alles te veranderen. Het antwoord op de onzekerheid die dat oplevert, is visie, kennis én kunde.

Mijn bedrijf is in 1995 ontstaan uit nieuwsgierigheid naar het complexe speelveld van ruimtelijke ontwikkeling. Daar hoorde van meet af aan het besef bij, dat de beste ontwikkeling een ontwikkeling naar een duurzame samenleving is. Ervaring met het werken in dit speelveld bracht de ambitie voort om de complexiteit te vertalen naar begrijpelijke informatie voor iedereen: de bestuurder, beslisser, beleidsmaker, initiatiefnemer of bewoner. 

Nederland mooier, beter en duurzaam maken. Dat kan nu al en met de Omgevingswet kan dat straks nog beter!

GUN
uzelf actuele kennis, koop mijn nieuwe boek!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo