Slide background
Slide background
Slide background
Ruimtelijke ontwikkeling is mensenwerk. Het is complex vanwege de vele belangen die moeten worden afgewogen. Ook de juridische kant is door al die wetten, regels en jurisprudentie ingewikkeld. Veel mogelijkheden zijn daardoor niet zomaar voor iedereen zichtbaar. Het vakgebied is bovendien enorm in beweging door de Omgevingswet en de transformaties die in onze samenleving aan de gang zijn. Het antwoord hierop is visie, kennis én kunde.

Van der Schoot Advies is ontstaan uit nieuwsgierigheid naar het complexe speelveld van ruimtelijke ontwikkeling. Daar komt de ambitie uit voort om deze complexiteit te vertalen naar begrijpelijke informatie voor iedereen: de bestuurder, beslisser, beleidsmaker of initiatiefnemer. Dit vanuit het besef dat een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook duurzaam is.

Nederland mooier, beter en duurzaam maken. Met de Omgevingswet kan dat nu en straks nog beter!

GUN
uzelf actuele kennis, koop mijn nieuwe boek!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo